Dịch vụ

Tư vấn thiết kế chế tạo phao báo hiệu đường thủy

22-11-18

* Cho thuê bồn chứa chất lỏng * Thiết kế các công trình về bồn,bể và đường ống, phụ kiên vv…. * Thiết kế chế tạo băng tải các loại * Gia công chỏm cầu * Gia công cuốn ống * gia công uốn thép hình, thép ống * Phun cát, phun bi, phun sơn

Phun cát, phun sơn

17-11-18

* Cho thuê bồn chứa chất lỏng * Thiết kế các công trình về bồn,bể và đường ống, phụ kiên vv.... * Thiết kế chế tạo băng tải các loại * Gia công chỏm cầu * Gia công cuốn ống * gia công uốn thép hình, thép ống * Phun cát, phun bi, phun sơn

Tư vấn thiết kế chế tạo bồn

17-11-18

* Cho thuê bồn chứa chất lỏng * Thiết kế các công trình về bồn,bể và đường ống, phụ kiên vv.... * Thiết kế chế tạo băng tải các loại * Gia công chỏm cầu * Gia công cuốn ống * gia công uốn thép hình, thép ống * Phun cát, phun bi, phun sơn

Gia công uốn thép hình

17-11-18

* Cho thuê bồn chứa chất lỏng * Thiết kế các công trình về bồn,bể và đường ống, phụ kiên vv.... * Thiết kế chế tạo băng tải các loại * Gia công chỏm cầu * Gia công cuốn ống * gia công uốn thép hình, thép ống * Phun cát, phun bi, phun sơn

Cho thuê bồn

17-11-18

* Cho thuê bồn chứa chất lỏng * Thiết kế các công trình về bồn,bể và đường ống, phụ kiên vv.... * Thiết kế chế tạo băng tải các loại * Gia công chỏm cầu * Gia công cuốn ống * gia công uốn thép hình, thép ống * Phun cát, phun bi, phun sơn

Tư vấn thiết kế, chế tạo băng tải các loại

17-11-18

* Cho thuê bồn chứa chất lỏng * Thiết kế các công trình về bồn,bể và đường ống, phụ kiên vv.... * Thiết kế chế tạo băng tải các loại * Gia công chỏm cầu * Gia công cuốn ống * gia công uốn thép hình, thép ống * Phun cát, phun bi, phun sơn