Hotline : 0903 708 255
english Vietnamese
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite

Dịch vụ

Cho thuê bồn

Nếu bạn cần một bồn chứa xăng dầu hay một loại chất lõng nào khác trong một thời gian ngắn mà chi phí để mua một bồn chứa thì quá cao so với nhu cấu và không hiệu quả. Bạn hãy cứ yên tâm đến với dịch vụ CHO THUÊ BỒN CỦA CHÚNG TÔI, khi đó bạn sẽ yên tâm về chi phí và hiệu quả trong công vệc.

     

 Các tin khác