Phun cát, phun sơn

Ngày đăng: 17-11-2018

* Cho thuê bồn chứa chất lỏng
* Thiết kế các công trình về bồn,bể và đường ống, phụ kiên vv….
* Thiết kế chế tạo băng tải các loại
* Gia công chỏm cầu
* Gia công cuốn ống
* gia công uốn thép hình, thép ống
* Phun cát, phun bi, phun sơn