Hotline : 0903 708 255
english Vietnamese
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite

Thông Tin Sản Phẩm

Bồn hút chất thải

Giá bán : Liên Hệ
Mã số :
Lượt Xem : 2006
Mô tả : Thiết kế chế tạo bồn, xe hút chất thải, hút hầm cầu

Các sản phẩm khác

Bồn lọc nứơc
Giá bán : liên hệ
Bồn chứa dẹp
Giá bán : liên hệ
Bồn chứa hóa chất
Giá bán : liên hệ
Bồn chứa dầu
Giá bán : liên hệ
Bồn khuấy
Giá bán : liên hệ