Hotline : 0903 708 255
english Vietnamese
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite

Thông Tin Sản Phẩm

Bồn chứa hóa chất

Giá bán : Liên Hệ
Mã số :
Lượt Xem : 2015
Mô tả : Bồn chứa

Nhận thi công bồn chứa hóa chất làm từ vật liệu SUS 201, 304, 316 .....

  

Các sản phẩm khác

Bồn lọc nứơc
Giá bán : liên hệ
Bồn hút chất thải
Giá bán : liên hệ
Bồn chứa dẹp
Giá bán : liên hệ
Bồn chứa dầu
Giá bán : liên hệ
Bồn khuấy
Giá bán : liên hệ