Hotline : 0903 708 255
english Vietnamese
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite
  • vietkite

Thông Tin Sản Phẩm

Bồn khuấy

Giá bán : Liên Hệ
Mã số : 8
Lượt Xem : 2254
Mô tả : Bồn chứa

Nhận thi công các loại bồn khuấy trôn, gia nhiệt và không gia nhiệt.

   

Các sản phẩm khác

Bồn lọc nứơc
Giá bán : liên hệ
Bồn hút chất thải
Giá bán : liên hệ
Bồn chứa dẹp
Giá bán : liên hệ
Bồn chứa hóa chất
Giá bán : liên hệ
Bồn chứa dầu
Giá bán : liên hệ